V klinikách nukleární medicíny zajišťuje strukturovaná kabeláž spolehlivý provoz datové sítě

Spolehlivá datová síť běží bezchybně v brněnské klinice. Instalace strukturované kabeláže ve zdravotnickém radiologickém zařízení má svá specifika.

V roce 2020 jsme se rozhodli pro firmu ZONT. Kromě spolehlivého kabelážního systému jsme u ZONTU objednali také zabezpečovací systémy, o které se lidé ze ZONTU starají a provádí pravidelný servis.

O klinikách NUKLEA

NUKLEA, medical center s.r.o. nabízí diagnostické vyšetřovací metody v oboru nukleární medicíny na nejvyšší odborné úrovni, a to na pracovišti nejen v Brně, ale také v Praze na Poliklinice Vysočany nebo v areálu Fakultní nemocnici Bulovka. Všechna pracoviště jsou vybavena výkonnou moderní diagnostickou technikou, se kterou pracuje odborně vyškolený personál. Na všech odděleních jsou k dispozici také ergometrická pracoviště k provádění zátěžových testů.

Nuklea je centrum nukleární medicíny

Strukturovaná kabeláž pro náročný provoz

Instalovat datové sítě a tahat strukturovanou kabeláž v podmínkách lékařského provozu není jen tak. Kliniky v Centrech nukleární medicíny jsou vybaveny radiologickými přístroji a takové podmínky vyžadují jiný přístup, než u jiných běžných instalací datových sítí.

Instalace strukturované kabeláže na klinikách NUKLEA - zont.cz

Výsledky spolupráce v NUKLEA

„Naši kliniku v Brně jsme potřebovali vybavit strukturovanou kabeláží pro spolehlivý provoz naší datové sítě v náročných podmínkách, kdy jsou prostory vybavené mnoha radiologickými zařízeními.

Na spolupráci oceňuji především rychlost a kvalitu dodávek. Stejně tak přístup všech pracovníků. Vždy jsem se setkal s ochotou splnit naše veškeré požadavky, časovou flexibilitou a spolehlivostí. Rád firmu ZONT doporučím dále.“

Petr Lami, jednatel společnosti NUKLEA, medical center s.r.o.

Čekárna v ordinaci NUKLEA Brno, kde firma ZONT tahala strukturovanou kabeláž